Gà Hồ nguyên con

700.000 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vel pulvinar diam vulputate quis ,vel pulvinar diam vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum .Brooklyn Long Sleeve Sweater.

Gà Hồ Lạc Thổ Bắc Ninh
Gà Hồ nguyên con

700.000 

Mua ngay
 
0878.63.66.69