Lưu ý: Đặt trước 3 ngày.

Gà Lạng Sơn leo núi (đơn giá/1kg)

Giá từ: 180 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng

Gà Lạng Sơn đặt trước 3 ngày.

Giá bán: 180 ngàn đồng
Đơn giá trên được áp dụng theo khung lớn hơn 2,5KG và tính theo tỷ lệ tương ứng, do đó giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn 1 chút so với giá niêm yết.
Giá bán: 190 ngàn đồng
Đơn giá trên được áp dụng theo khung từ 1,5KG đến 2,5 KG và tính theo tỷ lệ tương ứng, do đó giá có thể thấp hơn hoặc cao hơn 1 chút so với giá niêm yết.
Giá bán: 200 ngàn đồng
Đơn giá trên được áp dụng theo khung dưới 1,5KG và tính theo tỷ lệ tương ứng, do đó giá có thể thấp hơn hoặc cao hơn 1 chút so với giá niêm yết.
Mã: N/A Danh mục: Thẻ: ,
Đơn giá trên được áp dụng theo khung KG và tính theo tỷ lệ tương ứng, do đó giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn 1 chút so với giá niêm yết.
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Gà Lạng Sơn leo núi
Gà Lạng Sơn leo núi (đơn giá/1kg)
Giá từ: 180 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng Lựa chọn các phương án