Thịt Trâu gác bếp

Giá: 2 triệu đồng
Ưu đãi còn: 1,5 triệu đồng

Marfa authentic High Life veniam. Tumblr post-ironic typewriter, sriracha tote bag kogi you. Direct trade Banksy Carles pop-up. Marfa authentic High Life veniam. Print Ls College Sweat, River Island – NELLY.COM

Mua ngay
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Trâu sấy, trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc
Thịt Trâu gác bếp
Mua ngay