Thịt chua Thanh Sơn

Giá bán: 50 ngàn đồng

Tumblr post-ironic typewriter, sriracha tote bag kogi you probably haven’t heard of them 8-bit tousled aliquip nostrud fixie ut put a bird on it nulla. Direct trade Banksy Carles pop-up. Marfa authentic High Life veniam.

Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Thịt chua Thanh Sơn
Thịt chua Thanh Sơn