Nguyên liệu làm Xôi Tím Lai Châu

Giá bán: 100 ngàn đồng

Nguyên liệu làm Xôi Tím của người dân tộc miền núi phía Bắc.

 

Cho phép đặt hàng trước

Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Xôi tím Lai Châu
Nguyên liệu làm Xôi Tím Lai Châu

Cho phép đặt hàng trước