Cửa hàng nông sản sạch shopnongsansach.com là một website cung cấp thực phẩm an toàn, nông sản sạch cho người dân. Với mong muốn mang tới mọi gia đình những thực phẩm an toàn nhất trước mối lo ngại về thực phẩm bẩn tại Việt Nam.

Cùng chung tay xây dựng một cuộc sống an toàn và chất lượng cho người dân Việt Nam


Nguyễn Tiến Thu
Director

Cửa hàng Nông sản sạch - Thực phẩm an toàn.

Nông Thị Yến
Manager

Cửa hàng Nông sản sạch - Thực phẩm an toàn.

Nguyễn Tiến Thu
Director

Cửa hàng Nông sản sạch - Thực phẩm an toàn.

Nông Thị Yến
Manager

Cửa hàng Nông sản sạch - Thực phẩm an toàn.