ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trang web này thuộc quyền quản lý của shopnongsansach.com. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản (“điều khoản”) dưới đây:

(Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên truy cập hoặc xem trang web của chúng tôi.)

Các điều kiện truy cập được chia thành nhiều mục. Mục này bao gồm các điều kiện và điều khoản chung. Các mục khác bên dưới bao gồm:

  • Mục Thông tin đời tư trực tuyến: Đưa ra giới hạn trách nhiệm của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng các trang web ngoài.
  • Các điều khoản chung về truy cập.

Sử dụng hợp pháp

Bạn phải chấp nhận rằng: Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bạn không được chào bán, bán hoặc phân phối bất kỳ từng phần hoặc toàn bộ nội dung trang web trên bất kỳ phương tiện nào.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này như một phần của trang web khác. Cho dù là dưới hình thức liên kết trên Internet, trừ khi bạn được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

Sự tuân thủ

Chúng tôi có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:

  • (1) Sử dụng Dịch vụ;
  • (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ;
  • (3) Truy cập Website này.

Chúng tôi cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba.

Chúng tôi cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của shopnongsansach.com. Các tổ chức/công ty khác phải được Shopnongsansach.com cho phép.

Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

  • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
  • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
  • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
  • Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.