Thịt Trâu sấy Trường Hà Lai Châu Coop 3 sao (1kg)

Giá từ: 750 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng

Choose an option
0,5 KG
Giá: 1 triệu đồng
Ưu đãi còn: 750 ngàn đồng
Thịt trâu sấy Tây Bắc OCOP 3 sao trọng lượng 0,5kg
1KG
Giá: 2 triệu đồng
Ưu đãi còn: 1,5 triệu đồng
Thịt trâu sấy Tây Bắc loại đóng gói 1KG
Trâu sấy, trâu gác bếp đặc sản Tây Bắc
Thịt Trâu sấy Trường Hà Lai Châu Coop 3 sao (1kg)
Mua ngay
Mã: DSVM-THF001 Danh mục:
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
 
0878.63.66.69