Gà Hồ nguyên con

Giá bán: 700 ngàn đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vel pulvinar diam vulputate quis ,vel pulvinar diam vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum .Brooklyn Long Sleeve Sweater.

Cho phép đặt hàng trước

Gà Hồ Lạc Thổ Bắc Ninh
Gà Hồ nguyên con

Giá bán: 700 ngàn đồng

Mua ngay
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
 
0878.63.66.69