Măng ớt Lạng Sơn

Giá bán: 100 ngàn đồng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis condimentum pretium turpis, vel pulvinar diam vulputate quis ,vel pulvinar diam vulputate quis. Donec porttitor volutpat rutrum. On1 Jersey UNIF.

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục:
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Măng ớt Lạng Sơn
Măng ớt Lạng Sơn

Cho phép đặt hàng trước