CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chỉ bảo hành đối với sản phẩm có lỗi do quá trình sản xuất, vận chuyển. Quý khách đã lựa chọn sản phẩm xin miễn đổi trả lại.