Nguyên liệu làm Xôi Tím Lai Châu

100.000 

Nguyên liệu làm Xôi Tím của người dân tộc miền núi phía Bắc.

 

Nguyên liệu làm Xôi Tím Lai Châu

100.000