Mắm Tôm chua Huế

Giá bán: 100 ngàn đồng

Tumblr post-ironic typewriter, sriracha tote bag kogi you probably haven’t heard of them 8-bit tousled aliquip nostrud fixie ut put a bird on it nulla. Direct trade Banksy Carles pop-up. Marfa authentic High Life veniam.

Cho phép đặt hàng trước

Mua ngay
Danh mục:
Chat với chúng tôi!
Chat với chúng tôi!
Gọi ngay
Tôm chua Huế
Mắm Tôm chua Huế

Cho phép đặt hàng trước

Mua ngay